Regulamin siłowni

Regulamin korzystania z siłowni SWFiS

 1. Siłownia UE służy do przeprowadzania zajęć dydaktycznych oraz innych imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych.
 2. Siłownia nie jest powszechnie dostępna. Zajęcia w siłowni odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu.
 3. Wszystkie zajęcia na terenie SWFiS odbywają się pod nadzorem pracowników Studium.
 4. Z siłowni można korzystać tylko w grupach zorganizowanych.
 5. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się zgodnie  z zaleceniem prowadzącego zajęcia w sposób bezpieczny,
  tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowanie sprzętu i sali.
 6. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 7. Zabrania się wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych. Wszelkie uszkodzenia sprzętu i przyrządów należy zgłaszać osobie odpowiedzialnej.
 8. Szczególną uwagę należy zwracać na stan techniczny linek stalowych i mechanizmów służących do udźwigów ciężarów. Również dokładnie należy zakładać tarcze na sztangę do podnoszenia ciężarów. Ćwiczenie przy sztandze do podnoszenia ciężarów wymaga szczególnego nadzoru. Przed przystąpieniem do zajęć trener powinien sprawdzić stan techniczny urządzeń.
 9. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach.
 10. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatności do ćwiczeń a także za bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest trener, instruktor lub nauczyciel.
 11. O wszystkich zauważonych nieprawidłowościach należy natychmiast zgłaszać.
 12. W siłowni obowiązuje strój sportowy oraz czyste zmienione obuwie sportowe.
UWAGA: Nieprzestrzeganie regulaminu oraz zaleceń obsługi może być niebezpieczne dla zdrowia lub życia.

Kierownik SWFiS
mgr Tomasz Dąbrowski
 
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem