Rys historyczny

Rys historyczny

Historia Studium Wychowania Fizycznego i Sportu sięga roku 1951. W tym właśnie roku rozpoczęło ono swoją działalność przy Wyższej Szkole Ekonomicznej we Wrocławiu na podstawie Zarządzenia ówczesnego Ministra Szkolnictwa Wyższego. Obowiązkowym wychowaniem fizycznym została objęta młodzież I i II roku studiów w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.

Nowopowstała jednostka organizacyjna stopniowo poszerzała swoje cele i zadania, rozwijała działalność programową, zwiększała kadrę instruktorską i bazę materialną. Jednakże pierwszy okres pracy Studium był niezmiernie trudny. Uczelnia zajmowała w owym czasie budynek po szkole średniej mieszczący się przy ulicy Tęczowej. Znajdowała się tam sala gimnastyczna, która ze względu na ogromne kłopoty z salami wykładowymi zamieniona została na audytorium. W tej sytuacji zajęcia z wychowania fizycznego często odbywały się na powietrzu lub w salach wynajmowanych zazwyczaj w godzinach nieodpowiednich dla młodzieży, tj. bardzo wcześnie rano lub późnym wieczorem.

W roku 1953 nasza Uczelnia przeniosła się do obecnych pomieszczeń przy ulicy Komandorskiej, jednak i tu warunki nie uległy znacznym poprawom. Studium otrzymało zastępczą salę gimnastyczną o wymiarach 18x9 (niedawna aula w budynku A) jednakże nadal istniała konieczność wynajmu obiektów dla sekcji gier sportowych. Brakowało również własnego obiektu otwartego.

W roku 1965 Studium otrzymało do swej dyspozycji otwarte boisko na terenie Uczelni z płytą asfaltową o wym. 30 x 24, stu metrową bieżnią, skocznią i rzutnią. Sukcesywnie zwiększała się ilość sprzętu sportowego i urządzeń sportowych.

W 1971 roku w 20-lecie istnienia Studium wybudowany został na terenach Uczelni Pawilon Sportowy z dwoma salami, odpowiednim zapleczem higieniczno-sanitarnym i administracyjnym. Powstał także Uczelniany Gabinet Rehabilitacji Ruchowej.

W roku 1974 oddano do eksploatacji basen.

Kolejne poważne inwestycje zainicjowane były w latach 90-tych. W latach 1995/1996 dobudowano halę sportową potocznie zwana „zieloną salą”. Zmodernizowano parter budynku oraz nadbudowano jedną kondygnację w części administracyjnej biurowo-socjalnej, gdzie powstała sala audytoryjna oraz kawiarenka. W tym okresie zmodernizowano również pływalnię a na małej sali gimnastycznej powstała siłownia.

W roku 2003 w miejscu starej dużej hali powstała nowa część naszych obiektów. Wzbogaciliśmy się o halę do gier z widownią na 125 miejsc, powstała sala do aerobiku oraz ściana do wspinaczki sportowej, która powstała w zmodernizowanej siłowni.

Organizatorem i pierwszym kierownikiem Studium przy Wyższej Szkole Ekonomicznej był mgr Antoni SZYMAŃSKI. Pierwszym pracownikiem etatowym i kierownikiem Studium w latach 1952-1965 była mgr Hermina JANICKA. W latach 1965-1993 kierownictwo objął mgr Czesław ZIENTARSKI.  Mgr Mieczysław CHOCHÓL był kierownikiem w latach 1993-1999, natomiast od roku 1999 do dnia obecnego jest nim mgr Tomasz DĄBROWSKI.

W okresie swojej działalności Studium Wychowania Fizycznego i Sportu zatrudniało oraz współpracowało z wieloma znakomitymi fachowcami. Wśród nich byli: mgr Zofia DOWGIRD, dr Jerzy KOLARZ, mgr Janina BŁOŃSKA, mgr Iwona WASIUKIEWICZ, mgr Łucja JAWORSKA, mgr Ewa CHOCHÓŁ, mgr Helena TOMASZUNAS, mgr Henryka OZIMIŃSKA, mgr Katarzyna JAROSZ, mgr Monika WÓJCIK-CHARPANTIDIS , mgr Józef ŁAZORCZYK, mgr Lucjana MARCINKOWSKA, mgr Tadeusz OLEJNIK, mgr Jerzy ORZEŁ, mgr Kazimierz WITKA, mgr Ewa ZAJĄC, mgr Małgorzata GRZEGÓRSKA, mgr Bogna JAKUBOWICZ, mgr Ryszard JAWORSKI, mgr Jadwiga ŚWIĘTOCHOWSKA. mgr Mieczysław CHOCHÓŁ, mgr Wojciech CHOJAK, mgr Artur ŁAZORCZYK, mgr Anetta PALIGA, mgr Bożena WOLNA.

Należy w tym miejscu wspomnieć o pracownikach administracyjnych, dzięki którym nasze obiekty mogły i nadal mogą funkcjonować. Do osób tych należeli Stefan CHUDY, Helena FILAR, Jadwiga WOJTOWICZ, Anna BOROWSKA, Justyna BLICHARZ, Katarzyna BORTLICZEK, Tomasz ZAJĄCZKOWSKI  i Krzysztof MIKOSZ. Obecnie Sekretariat Studium prowadzi mgr Dagmara BITNER. Pozostali pracownicy administracyjni to Monika ZEŃ, Janusz GÓRALEWICZ.

Obecną kadrę dydaktyczna stanowią: mgr Tomasz DĄBROWSKI, mgr Dorota DOMATOWICZ, mgr Robert DZIAŁO, mgr EWA FRĄCKOWIAK, mgr Przemysław LUDTKE, mgr Jerzy LICHOSIK, mgr Magdalena ŁOSIŃSKA, mgr Rafał MICHALAK,  mgr Przemysław PRZYŁUSKI, mgr Leszek SZCZUREK, mgr Magdalena WOJTCZAK, mgr Stanisław WOJTOWICZ, .

W trakcie istnienia studium formy prowadzonych zajęć oraz ilości godzin ulegały zmianom. W początkowym okresie pracy Studium w latach 1952-1955 najważniejszym celem było podnoszenie stanu zdrowotnego młodzieży poprzez ogólny rozwój fizyczny. W pierwszych latach pracy prowadzono zajęcia w grupach z podziałem na rok i i płeć studentów. Pod koniec lat 50-tych pracownicy studium zorganizowali sekcje sportowe piłki siatkowej żeńskiej i męskiej oraz piłki nożnej. W 1960 roku wprowadzono obowiązkową naukę pływania dla pierwszego roku. Organizowano rozgrywki międzygrupowe, międzywydziałowe i w końcu międzyuczelniane (np. halowe mistrzostwa Uczelni tzw. „Liga lat” w siatkówce i  koszykówce, mistrzostwa DS.-ów w tenisie stołowym itp.). Wprowadzano ciągle nowe dyscypliny sportowe. Powstały kolejno sekcje lekkiej atletyki, piłki ręcznej dla kobiet i mężczyzn, koszykówki, siatkówki, sekcja pływacka, piłki nożnej, dżudo, gimnastyki artystycznej, gdzie w roku 1963 wprowadzono akompaniament muzyczny.

Obecnie prowadzone są zajęcia w ramach następujących dyscyplin sportowych: fitness, badminton, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna, pływanie, siłownia, tenis stołowy, unihokej, gry zespołowe, crossfit, jazda na rolkach, nordicwalking. Dodatkowo prowadzone są sekcje turystyki rowerowej, lekkiej atletyki, narciarstwa połączonego z snowboardem. Do dyspozycji studentów są dwie sale - duża i mała, siłownia, sala aerobikowa oraz basen.

Dodatkowo prowadzone są  zajęcia ruchowe dla pracowników naszej uczelni, zajęcia rehabilitacyjne dla studentów oraz dzieci z wadami postawy oraz bocznym skrzywieniami kręgosłupa, nauka pływania dla dzieci i dorosłych.

Swoją siedzibę ma tutaj Klub Uczelniany AZS. 

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem