Regulamin pływalni

Regulamin obowiązujący na terenie pływalni SWFiS

 1. Na terenie pływalni mają prawo przebywać:
  • Osoby wchodzące w skład grup szkoleniowych /pod nadzorem instruktorów/,
  • Osoby posiadające aktualne karty wstępu,
  • Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 2. Prawa i obowiązki przebywających na pływalni:
  • Korzystający z pływalni mają prawo wstępu na obiekt 10 minut przed wyznaczoną  godziną  zajęć oraz obowiązek opuszczenia szatni w ciągu 15 minut od godziny zakończenia zajęć,
  • Wejście pod natrysk  i na pływalnię  tylko w obuwiu zastępczym,
  • Przed wejściem do wody należy dokładnie umyć się mydłem,
  • Pod natrysk nie wolno przynosić opakowań  szklanych,
  • Korzystających z pływalni obowiązuje strój kąpielowy /mężczyzn obowiązują typowe slipy pływackie bez kieszeni przylegające do ciała, kobiety jedno lub dwuczęściowe stroje kąpielowe/, czepek, ręcznik 
  • Na teren pływalni obowiązuje zakaz wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu,
  • UWAGA: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu nie ponosi odpowiedzialności za  rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.
 3. W czasie pobytu na pływalni nie wolno:
  • Wchodzić do wody podczas nieobecności ratownika
  • Biegać i hałasować oraz zanieczyszczać obiektu,
  • Skakać do wody,
  • Naciągać i siadać na linach wyznaczających tory,
  • Wnosić i spożywać napojów alkoholowych.
  • Przebywać w strojach nie przeznaczonych do pływania /nie obowiązuje pracowników obsługujących pływalnię/
  • Prowadzić nauki pływania bez zgody Kierownika SWFiS.
  • Korzystać z masaży wodnych podczas zorganizowanych zajęć z nauki pływania
 4. Trenerzy i nauczyciele prowadzący zajęcia odpowiedzialni są za  porządek i bezpieczeństwo na obiekcie.
 5. Wszystkich obowiązuje szczególne zwrócenie uwagi na przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny oraz właściwe korzystanie z urządzeń  i sprzętu będącego do dyspozycji użytkownika. 
 6. Na pływalni może jednocześnie przebywać maksimum 40 osób.
 7. Obowiązuje całkowity zakaz działalności gospodarczej oraz nauki pływania bez zgody Kierownika SWFiS.
 8. Wszystkich korzystających z pływalni obowiązuje bezwzględne podporządkowanie się postanowieniom  niniejszego regulaminu.
 9. W przypadku nie przestrzegania regulaminu, prowadzący zajęcia ma prawo usunąć daną osobę z obiektu a kierownictwo Studium zabronić korzystania z pływalni.      


Kierownik SWFiS
mgr Tomasz Dąbrowski

zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem