Zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego sem. letni 2023/2024

Zapisy na zajęcia z wychowania fizycznego dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia odbędą się w terminie 15 - 18 lutego 2024r.
Studenci będą się zapisywać w kolejności:
Rok III – od godziny 9:00
Rok II – od godziny 11:05
Rok I - od godziny 13:05
Od godziny 13:05 15.02.2024 r. dostęp do systemu zapisów będą mieli wszyscy studenci bez względu na rok studiów. System będzie działał do 18 lutego 2024r. do godz. 23:59.
UWAGA BARDZO WAŻNE:
Wszyscy studenci są zobligowani do bieżącego sprawdzania ilości osób zapisanych do grupy do końca trwania zapisów /18.02.2024 r., godz. 23.59/. Warunkiem utworzenia grupy jest osiągnięcie minimum wypełnienia grupy.
Limity będą podane w systemie USOS przy danej dyscyplinie.
W trakcie trwania zapisów każdy student będzie miał możliwość dokonywania zmian w systemie USOS /wypisanie, przepisanie do innej grupy, itp./ samodzielnie.
Grupy z niewystarczającą ilością osób zostaną zlikwidowane a studenci zostaną automatycznie wypisani.
Studenci posiadający semestralne zwolnienia lekarskie, zapisują się do grupy specjalnie dla nich utworzonej – „Zwolnienia lekarskie" /Szczegóły w Regulaminie zaliczeń zajęć z wychowania fizycznego, pkt. III ppkt. 1 i 2/. Na pierwszych zajęciach zobowiązani są przedstawić dokument od lekarza, stwierdzający fakt braku możliwości czynnego uczestnictwa w zajęciach.
Wszyscy zainteresowani proszeni są o zapoznanie się z instrukcją logowania i zapisywania na zajęcia oraz z Regulaminem zaliczenia zajęć z wychowania fizycznego. Regulamin dostępny na stornie: http://www.swfis.ue.wroc.pl/.../regulamin_zaliczen_zajec...
W wymienionych poniżej zajęciach wymagany jest własny sprzęt:
- tenis stołowy - rakietka,
- tenis – rakieta,
- badminton - rakietka,
- jazda na rolkach - własne rolki.
Na zajęciach należy mieć własne ręczniki.
Zapisy do sekcji sportowych odbywają się bezpośrednio u trenera na zajęciach. Sekcja może ale nie musi stanowić podstawy do zaliczenia przedmiotu.
Informacje o sekcjach na stronie:
http://www.swfis.ue.wroc.pl/stu.../9693/sekcje_sportowe.html
Zapisy na zajęcia z turystyki rowerowej nie odbywają się poprzez USOS. Chętnych zapraszamy na zebrania, na których zostaną podane wszystkie warunki zajęć oraz zapisy. Zebrania odbędą się w SWFiS
pok.111
22.02.2024 r. o godzinie 16.30
27.02.2024 r. o godzinie 17.00
Plan zajęć znajdziecie na stronie https://plan.ue.wroc.pl/ zakładce SWFiS - stacjonarne.
zamknij
Nasza strona korzysta z plików cookies. Zachowamy na Twoim komputerze plik cookie, który umożliwi zbieranie podstawowych informacji o Twojej wizycie.
Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookiesRozumiem